Insert pictures in Excel

Add-in IPE giúp cho bạn những gì?

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian

Thay vì mất hàng giờ mệt mỏi & lãng phí để chèn ảnh thủ công vào excel, nay chỉ với một vài thao tác bạn đã hoàn thành.

Tiết kiệm tiền

Thời gian là tiền bạc, tiết kiệm thời gian chính là tiết kiệm tiền

Tiết kiệm thời gian

Giảm stress

Việc gì lặp đi lặp lại không nên là việc của con người, chèn ảnh nhàm chán và mất thời gian như vậy thì để máy tính làm.

Add-in IPE giúp cho bạn những gì?

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian

Thay vì mất hàng giờ mệt mỏi & lãng phí để chèn ảnh thủ công vào excel, nay chỉ với một vài thao tác bạn đã hoàn thành.

Tiết kiệm tiền

Thời gian là tiền bạc, tiết kiệm thời gian chính là tiết kiệm tiền

Tiết kiệm thời gian

Giảm stress

Việc gì lặp đi lặp lại không nên là việc của con người, chèn ảnh nhàm chán và mất thời gian như vậy thì để máy tính làm.